Webpad Indianen
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.

Voordat de Europeanen naar Amerika kwamen, woonden er al Indianen. 

Niemand weet precies hoe lang, maar wel ongeveer.

Waar vandaan kwamen de Indianen denkt men?

 

 • Wanneer was dat dan ongeveer?
 • Tijdens wat voor een tijd?
 • Kun je vertellen wat het kaartje op je werkblad ermee te maken heeft?
 • Hoe heet die ijsbrug nu?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Dat de indianen heten zoals ze heten, komt eigenlijk door een hele grote vergissing.

 

 • Kun je uitleggen wat die vergissing was?
 • Wie maakt die grote vergissing?
 • Wanneer was dat?

 

Indianen noemen zichzelf liever “Native Americans”.

 

 • Wat betekenen die Engelse woorden in het Nederlands?

 

Waar wonen eigenlijk de Indianen in Amerika? 

Want dat is toch best een groot werelddeel.

 

 • Zet een kruisje (of kruisjes) in de delen van Amerika waar Indianen leven of leefden.

 

Het kaartje staat op je werkblad.

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder
(Advertentie)

Zoals je hebt kunnen lezen, wonen de Indianen in heel Amerika. 

Dus in Noord-Amerika, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. 

Als je op je werkblad in het kaartje dus maar 1 kruisje hebt staan zou ik er gauw nog twee bij zetten.  

(Ik vertel niks aan je juf of meester.)

 

Voordat we verder gaan met de indianen uit Noord-Amerika, kijken we eerst eens naar 3 hele bekende indianen-volken.

Ze leefden in Midden- en Zuid-Amerika.

 

 • Welke 3 volken bedoelen we dan?

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder

Zoals je bij vraag 3 hebt kunnen zien, woonden er in Noord-Amerika indianen van het uiterste puntje van Canada, tot aan Mexico.

Maar dat is een afstand van 4000 kilometer.

Als je die afstand in Europa zou moeten afleggen, reis je van het uiterste puntje van Noorwegen tot helemaal onderin Griekenland.

Mensen in Lapland zijn heel anders gekleed, praten een andere taal en hebben  andere eetgewoonten, dan mensen in Griekenland.

 

Zo was dat ook bij de indianen.

Er leefden vroeger wel 300 verschillende indianenstammen en de verschillen in taal waren soms net zo groot als Nederlands en Chinees.

Gelukkig gebruikten de indianen wel allemaal een taal die allemaal begrepen: gebarentaal.

Zo konden ze in ieder geval elkaar duidelijk maken wat ze bedoelden en voelden. 

 

Op je werkblad zie je een landkaartje van Noord-Amerika. 

De plaatjes die er omheen staan, staan niet in de goede hokjes. 

Schuif ze met de muis weer op de juiste plaats.
Laat de raaf en de beer maar staan.

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder

Wanneer de meeste mensen aan indianen denken, denken zij aan oorlogszuchtige mensen met veren in hun haar die te paard over een onafzienbare grasvlakte trekken op zoek naar bizons voor voedsel. Fout.

Altijd zijn zij in oorlog met blauwjassen, de bereden soldaten van de Amerikaanse cavalerie (het leger). Fout.

En ze wonen in tenten, die veel mensen ‘wigwams’ noemen, maar ook dat is fout!.

 

Ook in films zien we vaak dat soort indianen.

Daarom zijn dit ook de indianen die het meest bekend zijn, de indianen van de grote open vlaktes, de prairie [spreek uit: prè-rie].

 

Bekijk de antwoordlinks over de indianen en het leven in een tipi.

Lees daarna de zinnen op je werkblad en maak de letters  rood bij het juiste antwoord, dus JA of NEE.

 

 • Wat lees je bij de rode letters?
 • En bij de zwarte letters?

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.

Bij het maken van dit webpad heb ik gebruik mogen maken van enkele werkbladen die gemaakt zijn door Lieke Gijzel van de website PIEKIE.COM ,

waarvoor mijn hartelijke dank!!

 

Deze site is een bezoekje meer dan waard als u op zoek bent naar leuk en gratis lesmateriaal.

 

Meester Jack

De tekeningen op je werkblad bij vraag 6 kloppen helemaal niet.

Kun je vertellen waarom niet?

 

Kijk eerst nog eens bij eerdere antwoordlinks.

 

Antwoordlinks: 

 

Lees verder
(Advertentie)

Voordat de blanken naar Amerika kwamen leefden hier dus al duizenden jaren de indianen.

Nadat Columbus in 1492 Amerika had ‘ontdekt’, kwamen er veel Spaanse conquistadores (veroveraars, soldaten, avonturiers) naar Zuid-Amerika, om goud en andere rijkdommen te zoeken.

Veel indianen werden gedood en belangrijke steden van de Inca’s en de Azteken werden veroverd en vernietigd.

 

 • Waarom kwamen er aan het begin van de 17e eeuw Engelsen naar Amerika?

 

In het oosten van Noord-Amerika werden door Engelsen en Fransen de eerste kolonies gesticht.

 

 • Wat zijn dat,  kolonies?

 

De indianen hebben veel kolonisten in tijd van nood geholpen.

 

 • Waarom ontstond er later toch oorlog?

 

Veel indianen in Noord- en Zuid-Amerika gingen niet eens dood door oorlog.

 

 • Waar gingen ze dan aan dood?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

De strijd tussen de indianen en de blanke Amerikanen duurde lang.

Honderden jaren vochten ze tegen elkaar. 

De indianen lieten zich natuurlijk niet zomaar hun land afpakken.

Maar uiteindelijk kwamen bijna alle indianen in reservaten terecht.

 

 • Wat is een indianenreservaat?

 

Het kleinste reservaat is nog geen 2 voetbalvelden groot.  

 

 • Maar hoe groot is het grootste reservaat?

 

Reservaten bestonden meestal niet uit de allerbeste grond en lagen vaak ver van het oorspronkelijke gebied waar de indianenstam eerst woonde.

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

In de loop van de geschiedenis zijn er veel beroemde indianen geweest.

Beroemde opperhoofden, zoals Sitting Bull.

Ook in verhalen zijn er beroemde indianen.

 

Op je werkblad zie je plaatjes, maar ze staan niet bij de goede naam.

Schuif ze met de muis op de juiste plaats.

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

In de legende van de dromenvanger kun je lezen wat een dromenvanger is en hoe hij ontstaan is.

In hetzelfde document kun je lezen hoe jij zelf zo'n dromenvanger kunt maken en wat je daarbij allemaal nodig hebt.

 

De werkbladen en het verhaal van de legende van de dromenvanger heb ik mogen gebruiken van Piekie, waarvoor hartelijke dank!

 

Doe-link:

 

Lees verder

Als een hele dromenvanger maken wat te lastig is, kun je misschien deze dromenvanger-mandala heel mooi inkleuren.

Doe je best!

 

Doe-link:

 

Lees verder
(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.

Zoals je in de les gezien hebt, leefden de indianen van de Noordwestkust in grote houten huizen.

Voor die huizen zetten ze vaak hele grote totempalen neer.

 

Met deze bouwplaat kun jij je eigen totempaal maken.

 

 • Uitprinten op stevig papier in kleur
 • Netjes uitknippen
 • In elkaar zetten

 

De handleiding is in het Engels, maar is niet zo moeilijk.

Vraag anders even of een volwassene je helpt.

 

Doe-link:

 

Lees verder

Met dank aan Fiddlers Green, die de bouwplaat gratis ter beschikking stelt, stellen we jou in de gelegenheid, om deze leuke bouwplaten te maken van indiaanse tipi's.

 

Je kunt kiezen uit:

 

 • 2 bouwplaten met totaal 6 grote tipi's
 • 1 bouwplaat met 6 kleinere tipi's

 

Veel plezier en doe je best!

 

Doe-link:

 

Lees verder

Er waren ongeveer evenveel talen als er Indianenstammen bestonden.

Vaak verstonden zelfs indianen van stammen die dichtbij elkaar woonden, elkaar helemaal niet.

Daardoor was het moeilijk om met elkaar te praten, maar daar hadden ze iets op gevonden.

Als mensen van verschillende stammen met elkaar wilden praten, gebruikten ze gebarentaal.

 

Op het werkblad van Piekie.com vind je 41 kaartjes met gebaren en daaronder de betekenis van die gebaren.

 

 • Maak een kort verhaaltje (5 zinnen is al veel) dat je door middel van gebaren aan de klas vertelt.
 • Geef ze van tevoren wel even het blad met daarop alle gebaren.
 • Je kunt de gebaren ook allemaal tegelijk op het digibord plaatsen.
  Gebruik hiervoor de 2e plus-link.
  Het gebaar van "slapen" staat er niet bij, maar dat weten ze vast wel!

 

Plus-links:

 

Lees verder

Indianen leefden vroeger, maar ook nu nog in grote eerbied met de natuur.

Zij noemen de aarde ook: Moeder Aarde.

 

Bekijk de Plus-links.

Bedenk welke regel je het mooist vindt en maak daar één van de volgende dingen over:

 

 • een schilderij
 • een gedicht
 • een verhaal
 • een collage
 • een muurkrant
 • een Powerpoint- of Prezi-presentatie

 

Plus-links:

 

Lees verder